Sprzęt


OSP w Boguszowie jest jednostką typu "S1". Wyposażenie i sprzęt, którym pracujemy nie należy do najnowoczesniejszych, lecz na bieżąco staramy się uzupełniać braki w dążeniu do coraz to większej doskonałości i profesjonalizacji, aby sprostać wymaganiom jakie stawia przed nami postęp cywilizacyjny i technologiczny w służbie ratowania życia i mienia ludzkiego. Sprzęt jakim dysponujemy to:

Samochód pożarniczy Star 266 GBM 2,5/8 na którego wyposażenie składają się między innymi:
- motopompa 8/8
- drabina aluminiowa D10W
- armatura wodna
- armatura pianowa
- łopaty, tłumice
- zestaw bezpieczeństwa do prac na wysokości
- zestaw mostków przejazdowych
- aparaty ochrony dróg oddechowych "Drager"
- czujniki bezruchu
- latarki akumulatorowe
- radiotelefon stacjonarny
- pilarka spalinowa do stali i betonu
- pilarka spalinowa do drewna
- agregat prądotwórczy i najaśnice
- pneumatyczny maszt oświetleniowy
Inny sprzęt:

- ubrania ochronne
- hełmy ZS-03
- buty strażackie typu WZ435
- radia nasobne
- motopompa szlamowa "Robin-Subaru"
- system selektywnego alarmowania "Digitex"
Remiza:

- boksy garażowe dla średnich samochodów
- boksy garażowe dla lekkich samochodów
- pomieszczenia gospodarcze
- magazynek
- świetlica
- szatnia
- kuchnia
- łaźnia


Wpisz się do księgi

Strona Urzędu Miasta