Materiały szkoleniowe do kursów OSP


Szkolenie podstawowe OSP cz. I

Rozkład zajęć
Temat 1 - Oragnizacja OSP, ochrony ludności
Temat 2 - Służba wewnętrzna, musztra
Temat 3 - Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
Temat 4 - Drabiny pożarnicze
Temat 5 - Armatura wodna i pianowa
Temat 6 - Proces spalania a pożar
Temat 7 - Zadania strażaków w zastępie
Temat 8 - Oragnizacja akcji gaśniczej
Temat 9 - Rozwinięcie linii, stanowiska gaśnicze
Temat 10 - Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
Temat 11 - Ewakuacja
Temat 12 - Działania w czasie miejscowych zagrożeń
Temat 13 - Łączność bezprzewodowa i alarmowanie


Szkolenie podstawowe OSP cz. II

Rozkład zajęć
Temat 1 - Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
Temat 2 - Rozwój pożaru
Temat 3 - Taktyka gaszenia pożarów
Temat 4 - Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Temat 5 - Ratowniczy sprzęt mechaniczny
Temat 6 - Podstawowe zadania OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych
Temat 7 - Elementy pierwszej pomocy


Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Rozkład zajęć
Temat 1 - Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny
Temat 2 - Budowa pojazdów samochodowych
Temat 3 - Hydrauliczne urządzenia ratownicze
Temat 4 - Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
Temat 5 - Ewakuacja poszkodowanych z pojazdów
Temat 6 - Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
Temat 7 - Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych


Szkolenie dowódców OSP

Rozkład zajęć
Temat 1 - Organizacja ochrony przeciwpożarowej
Temat 2 - Kierowanie działaniami gaśniczymi
Temat 3 - Działania gaśnicze
Temat 4 - Działania ratownictwa na drodze
Temat 5 - Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
Temat 6 - Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
Temat 7 - Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
Temat 8 - Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP


Wpisz się do księgi

Strona Urzędu Miasta