Witamy!

Serdecznie witamy wszytskich gości w serwisie internetowym Ochotniczej Straży Pożarnej "Boguszów" w Boguszowie-Gorcach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, historią powstania, sprzętem jakim dysponujemy, obejrzenia galerii, a także pozostawienia wpisu w księdze gości.O nas w skrócie...

Straż Pożarna w Boguszowie zaliczana jest do kategorii jednostek "S-1". Na wyposażeniu posiadamy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy Star 266 typu GBM 2,5/8 dzięki któremu jesteśmy w stanie podejmować samodzielne działania ratownicze. Jednorazowo wóz może zabrać na akcje 6 osób czyli zastęp ratowników składający się z: kierowcy, dowódcy oraz czterech strażaków, dzielących się na dwie roty ratowniczo-gaśnicze.

Zakres działań naszej OSP:

1. DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE:
- ratowanie ludzi i zwierząt
- ratowanie mienia
- gaszenie pożarów

2. RATOWNICTWO TECHNICZNE:
- odszukiwanie i uwalnianie ludzi oraz zwierząt uwięzionych w budynkach
- udrażnianie dróg i szlaków
- otwieranie mieszkań i innych pomieszczeń
- wypompowywanie wody oraz innych płynów z obiektów i terenu

3. RATOWNICTWO EKOLOGICZNE:
- skuteczna likwidacja zanieczyszczeń gruntu powstałych podczas drobnych awarii lub wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych
- neutralizacja wycieku podczas zdarzeń na drogach
- zabezpieczenie nawierzchnie twardych przed wyciekami olejowymi i innymi ciekłymi substancjami

4. RATOWNICTWO WODNE:
- ratowanie ludzi i mienia podczas powodzi
- budowanie wałów przeciwpowodziowych
- udrażnianie przepływów wodnych

Działalność OSP nie zamyka się tylko na zadaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasza jednostka prowadzi również szereg działań prewencyjno-propagandowych. W ciągu roku organizujemy pokazy sprzętu i naszej sprawności bojowej, uczestniczymy również w uroczystościach gminnych i Kościelnych.
Prowadzimy także Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, którą tworzy 8 chłopców i 7 dziewcząt. Zadaniem MDP jest nauka podtrzymania tradycji bezinteresownego niesienia pomocy i działalności społecznej, tak aby w następnych latach młodzi zastępowali starszych druhów i podtrzymywali historię OSP. Wraz z drużyną organizujemy pokazy jej sprawności w szkołach oraz festynach, wycieczki i obozy, propagujemy wśród ich rówieśników wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej. Młodzi poznają sprzęt pożarniczy i wyposażenie remizy, spotykają się ze strażakami zawodowymi, dzięki czemu powoli dogłębnie poznają struktury straży pożarnej oraz kim jest strażak i na czym polega jego praca. Staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki, aby w sposób ciekawy i zajmujący zorganizować im czas na zbiórkach.


Wpisz się do księgi

Strona Urzędu Miasta